Vorige vrijdag haalde digitaliseringsfirma GMS 1800 bouwtekeningen op. Daarmee zijn we in de tweede fase beland van het project ‘Bouwtekeningen: roerend en onroerend erfgoed gemapt en gelinkt’.

Samen met ADVN en Liberas zetten we met dit project in op de valorisatie van ons architecturaal erfgoed. Liberas en ADVN selecteerden uit hun collecties de meest opgevraagde bouwtekeningen. Voor Liberas zijn dat de bouwtekeningen uit de Cloquet-collectie; ADVN licht de IJzertoren en het Lieve-Vrouw-Hoekje in Diksmuide uit. Bij Amsab-ISG maakten we een totaalbeeld op en hebben we onze archieven uitgespit. Het socialistisch patrimonium laat zijn sporen na: we bewaren plannen van de talloze volkshuizen met hun cafés, theater- en sportzalen, coöperatieve winkels, vakantieoorden, fabriekspanden, …  

De Inhaalbeweging Digitale Collectiedata van de Vlaamse Overheid liet ons toe deze collecties uitgebreid te registreren, te metadateren en te digitaliseren. We maakten eveneens van de gelegenheid gebruik om de bouwtekeningen duurzaam te herverpakken en een uitgebreide schade-atlas op te maken. Blauwdrukken moeten vanwege hun zuurtegraad apart bewaard worden. Bovendien hebben historische bouwtekeningen geen standaard afmetingen. Dit maakt dat de bouwtekeningen vaak fragiel en niet evident te manipuleren zijn. De nieuwe verpakkingen komen hieraan tegemoet.  

De gedigitaliseerde beelden kunnen we inzetten om de plannen te vrijwaren van verdere schade. Via IIIF, een internationale standaard om beelden en metadata online te presenteren, zullen we onze bouwtekeningen kunnen linken aan databanken als Inventaris Onroerend Erfgoed en deelnemen aan projecten als Gent Gemapt. Toegevoegde georeferentiële data stellen ons in staat om te onderzoeken hoe we vernieuwde IIIF-toepassingen zoals de NavPlace-extensie kunnen gebruiken om onze bouwtekeningen op een kaart te tonen en doorklikbaar te maken.  

Op vrijdag 17 december organiseren we een tweede online klankbordgroep voor collega’s uit het erfgoedveld om samen na te denken en ervaringen te delen rond auteursrechten en IIIF m.b.t. bouwtekeningen. Altijd welkom ons te vervoegen. Stuur een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor meer informatie en een deelnamelink.