Amsab-ISG heeft, net zoals andere culturele archieven, heel wat waardevolle bouwtekeningen in collectie. En daar hebben we in 2021 grote plannen mee!

Met het project 'Bouwtekeningen. Roerend en onroerend erfgoed gemapt en gelinkt' wil Amsab-ISG in samenwerking met ADVN en Liberas de waardevolle bouwtekeningen die in de drie instellingen bewaard worden, valoriseren. Zowel het registreren, digitaliseren, (georeferentieel) ontsluiten en linken van data zijn hiervan een onderdeel. De focus ligt op het beschikbaar maken van deze erfgoedobjecten via IIIF.

IIIF? IIIF, International Image Interoperability Framework, is een opkomende standaard voor de uitwisseling van beelden. Dit raamwerk zorgt ervoor dat beelden gemakkelijker tussen verschillende systemen uitgewisseld kunnen worden. Meer info is te vinden op deze CEST-pagina.

Dit project start op 1 maart 2021 en wordt uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid.